Інформація для вступника 2023 року

Шановні вступники 2023 року!

Академія здійснює прийом на навчання за спеціальністю 041 - Богослов’я за денною та заочною формами навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.

► Порядок роботи Приймальної комісії.

► Перелік документів для вступу 2023 року.

► Порядок реєстрації на НМТ 2023 року.

► Строки прийому заяв та документів.

► Мова освітнього процесу.

► Перелік спеціальностей, за якими оголошується набір на навчання у 2023 році.

► Вартість навчання, реквізити для оплат.

► Відомості про гуртожиток.

► Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 

моб.: +380997815722 (09:00 год. - 18:00 год.)

Приймальна комісія Академії