Інформація для вступника 2024 року

Шановні вступники 2024 року!

Академія здійснює прийом на навчання за спеціальністю 041 - Богослов’я за денною та заочною формами навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра.

► Порядок роботи Приймальної комісії.

► Перелік документів для вступу 2024 року.

► Графік НМТ 2024 року.

► Календар проведення ЄВІ 2024 року.

► Строки прийому заяв та документів.

► Мова освітнього процесу.

► Перелік спеціальностей, за якими оголошується набір на навчання у 2024 році.

► Мотиваційний лист

► Програма фахового вступного випробування (ОР - Магістр)

► Вартість навчання, реквізити для оплат.

► Відомості про гуртожиток.

► Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами (2019-2023 рр.).

► Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами (з 2023 р.).

 

 

моб.: +380997815722 (09:00 год. - 18:00 год.)

Приймальна комісія Академії