СЕРТИФІКАТИ

БІЛОУС ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

30.06.2021 р. Сертифікат - Підвищення кваліфікації експерта Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (30 годин - 1 кредит ЄКТС)

23.12.2020 р. Сертифікат - Курс "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", наданий Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

28.02.2020 р.  Certificate - The International scientific and practical medical forum "Ukrainian Medicine - European choice"

16.08.2019 р.  Certificate - Participant of the seminar

01.07.2019 р.  Certificate - Participant of the seminar

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"

14.12.2018 р.  Сертифікат - Наукова конференція з міжнародною участю "Доктор Остап Селянський - відродження пам’яті через роки"


ВАСИЛИШИН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

10.12.2021 р.  Сертифікат - Науково-педагогічне стажування, програма Українського католицького університету (Україна) та Католицького університету Манісалес (Колумбія) щодо професійного розвитку з інтернаціоналізації вищої освіти для викладачів


ГОГОЛЬ о. ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

25.03.2022 р. Penitenzieria Apostolica

11.04.2021 р. Сертифікат - Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг

26.03.2021 р. Сертифікат - Науково-педагогічне стажування на тему: "Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук"

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"


ДЕРКАЧ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

29.04.2023 р. - Сертифікат - Молодіжно-студентська конференція "Богослов’я нації"

20.12.2022 р. - Сертифікат - Курс "Провідників Біблійних гуртків"

18.07.2022 р. - Наукове стажування: аспірант 1-го року підготовки зі спеціальності 033 «Філософія» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (з 01.09.2022 р. до 31.08.2026 р.), витяг з наказу № 340 від 18.07.2022 р., довідка відділу аспірантури № 169 від 18.07.2022 р.


ДЕЛЯТИНСЬКИЙ РУСЛАН ІВАНОВИЧ

29.04.2023 р. - Сертифікат - Молодіжно-студентська конференція "Богослов’я нації"

11.04.2021 р.  Сертифікат - Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"


КАСЬКІВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

06.12.2021 р. Довідка - V Форум соціального служіння УГКЦ "Соціальна відповідальність у громаді: від волонтерства до соцііального підприємництва"

14.07.2021 р.  Сертифікат - Науковий симпозіум "Перспективи втілення Парафіяльного правильника у життя парафій УГКЦ"

14.07.2021 р. Довідка - Тренінг-веббінар з планування інформаційних акцій "Подорожуй відповідально"

13.07.2021 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція: "Партикулярне право УГКЦ: історія творення, проголошення, втілення в життя Церкви"

30.10.2020 р. Довідка - Наукова конференція "Авраамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин"

03.02.2020 р. Довідка - Тренінг на тему: "Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми"

29.11.2019 р. Довідка - Міжнародна наукова конференція "Україна - Ватикан: контекст міжконфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні"

28.02.2019 р. Довідка - Тренінг на тему: "Підвищення рівня кваліфікації посадових осіб відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми"

17.12.2018 р. Довідка - Круглий стіл на тему: "Формування ефективної державної політики з протидії торгівлі людьми в об’єднаних територіальних громадах Івано-Франківської області"

03.12.2018 р.  Сертифікат - Міжнародна науково-практична конференція координаторів по стратегії розвитку УГКЦ "Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом"

28.08.2015 р. Сертифікат - Міжнародна науково-практична конференція (Патріарший Собор УГКЦ, VI сесія) "Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом"


КОЗІНЧУК ВІТАЛІЙ РОМАНОВИЧ

Свідоцтво центру українсько-європейського наукового співробітництва

26.12.2021 р. Сертифікат - Науково-педагогічне стажування на тему "Умови для професійної освіти висококваліфікованих фахівців в галузі культуррології, мистецтвознавства та музикознавства. Досвід європейських вищих шкіл".

31.03.2022 р. Сертифікат - У рамках міжуніверситетського лекторію прослухав цикл лекцій на тему: "Хорова музика композиторів української діаспори: типологія і жанрово-стильова характеристика".


ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

26.03.2021 р. Сертифікат - Науково-педагогічне стажування на тему: "Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук"


ЛЮТАК ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА

24.10.2019 р. Сертифікат - Міжнародна науково-практична конференція "Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами"

03.04.2020 р. Сертифікат - Курс "Діалог та медіація: Шлях до порозуміння"


МАСЛІЙ ОЛЬГА (с. АНДРЕЯ) ДАНКІВНА

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"

12.06.2020 р. Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті"

26.12.2021 р. Сертифікат - Науково-педагогічне стажування на тему: "Сучасна методика викладання політичних, історичних, філософських і соціаологічних наук у вищій школі України та країн Балтії" у галузі знань "Історія та археологія" обсягом 6 кредитів (180 годин)

12.04.2023 р. - Certificate - Series of education webinars on scientometrics for professional development "International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science", duration 1 ECTS (30 hours)


МЕЛЬНИК ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ

28.02.2023 р. Наукове стажування - Instytut filologii polskiej i logopedii, обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 годин)


ОСТАЩУК ІВАН БОГДАНОВИЧ

02.10.2020 р. - Свідоцтво про міжнародне підвищення кваліфікації. Курс на тему: "Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM", обсягом 1,5 кредити ЄКТС (30 годин)

02.12.2022 р.  Сертифікат - сертифікатна програма "Американська політика і система урядування" обсягом 2 кредити ЄКТС


П’ЯСТА о. РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ

21.11.2022 р. Сертифікат - Післядипломна програма "Психологічне консультування" - Спеціалізація "Травмотерапія" - Курс "COUN 556: Основи травмотерапії для капеланів"

31.03.2021 р. Сертифікат - Українська Соціальна Академія (Renovabis): Програма "Пасторальний менеджмент"

18.12.2020 р.  Certificate - The international postgraduate practical intership "Internationalization of Higher Education.Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland"

19.10.2020 р.  Training program "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego" ("Internationalization of higher education")

29.11.2019 р. Multiprofessionelles Seminar - Palliative Care - Capacity building und empowerment


РУДИК ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА

09.12.2022 р.  Довідка про стажування на кафедрі загального та германського мовознавства факультету філології "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (09.12.2022 р., 180 год. (6 кредитів ЄГТКС)). Тема стажування: "Методика викладання латинської мови у закладах вищої освіти".


ТУЧАПЕЦЬ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ

30.12.2022 р.  Certificate – VII International scientific internship program within the framework of the International Educational Project “East-West”

20.01.2022 р. – Certificate – ІІІ International program of professional development of heads of educational and scientific institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff


ФИЛИПОВИЧ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

12.11.2020 р. Certificate - The First International Scientific-Practical Conference "Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: Philosophical, Religious, Legal View"


ЧОРНЕНКО о. АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

20.10.2015 р. Сертифікат - Круглий стіл "Сприяння діалогу та толерантності: формування навичок у позитивній міжособистісній та соціальній взаємодії"

17.09.2017 р. Сертифікат - Міжнародна наукова конференція "Чин Святого Василія Великого: Історія, сьогодення, перспективи"

30.04.2018 р. Довідка - Стажування на кафедрі богослов’я філософсько-богословського факультету Українського Католицького Університету

14.12.2018 р. Сертифікат - Наукова конференція з міжнародною участю "Доктор Остап Селянський - відродження пам’яті через роки"

11.02.2019 р. Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"

18.05.2019 р. Certyfikat - Międzynarodowa Konferencja "Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich. Przeszłość - Terażniejszosć - Przyszłość..."

20.01.2020 р. Certificato - Pontificio Istituto Orientale

12.11.2020 р.  Certificate - The First International Scientific-Practical Conference "Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: Philosophical, Religious, Legal View"


ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР КОРНЕЛІЙОВИЧ

07.09.2022 р.  Сертифікат - Співорганізатор, доповідач та активний слухач семінару-тренінгу "Енергетичне виживання 2022-2023"


ЯРОШЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"