СЕРТИФІКАТИ

21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

30.06.2021 р. – Сертифікат - Підвищення кваліфікації експерта Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (30 годин - 1 кредит ЄКТС)

23.12.2020 р. – Сертифікат - Курс "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", наданий Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

28.02.2020 р.  Certificate - The International scientific and practical medical forum "Ukrainian Medicine - European choice"

16.08.2019 р.  Certificate - Participant of the seminar

01.07.2019 р.  Certificate - Participant of the seminar

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"

14.12.2018 р.  Сертифікат - Наукова конференція з міжнародною участю "Доктор Остап Селянський - відродження пам’яті через роки"


25.01.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

19.03.2021 р. Сертифікат - Науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі (Італія) (15 лютого – 26 березня 2021 р.) на тему «Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук» за фахом «Суспільні науки», в обсязі 6 кредитів ЄКТС / 180 годин, сертифікат № FSI-81905-CaF від 19.03.2021 р.


30.06.2023 р. Науково-педагогічне стажування на кафедрі історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 29.05.-29.06.2023 р. «Реабілітована пам'ять: сторінки історії Української Греко-Католицької Церкви в особах (ХІХ – початок ХХІ ст.)», в обсязі 4 кредити ЄКТС / 120 годин, довідка № 03.01.20/93 від 30.06.2023 р.

21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

29.04.2023 р.  Сертифікат - Молодіжно-студентська конференція "Богослов’я нації"

11.04.2021 р.  Сертифікат - Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"
03.12.2019 р. – Сертифікат - Наукове стажування за програмою академічної мобільності для персоналу «Еразмус+» в Лювенському Католицькому університеті (Бельгія), 18.11. – 03.12.2019 р.

10.05.2019 р. – Сертифікат - Наукове стажування за програмою академічної мобільності для персоналу «Еразмус+» в Протестантському Теологічному Університеті Амстердама (Нідерланди), 06.05. – 10.05.2019 р.

25.11.2017 р. – Сертифікат - Стажування за програмою академічної мобільності для персоналу «Еразмус+» в Тілбурзький університет (Нідерладнди), 19.11. – 25.11. 2017 р.
21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

06.12.2021 р.  Довідка - V Форум соціального служіння УГКЦ "Соціальна відповідальність у громаді: від волонтерства до соцііального підприємництва"

14.07.2021 р.  Сертифікат - Науковий симпозіум "Перспективи втілення Парафіяльного правильника у життя парафій УГКЦ"

14.07.2021 р.  Довідка - Тренінг-веббінар з планування інформаційних акцій "Подорожуй відповідально"

13.07.2021 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція: "Партикулярне право УГКЦ: історія творення, проголошення, втілення в життя Церкви"

30.10.2020 р.  Довідка - Наукова конференція "Авраамічні релігії в Україні в процесі стабілізації міжконфесійних і міжнаціональних відносин"

03.02.2020 р.  Довідка - Тренінг на тему: "Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми"

29.11.2019 р.  Довідка - Міжнародна наукова конференція "Україна - Ватикан: контекст міжконфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні"

28.02.2019 р.  Довідка - Тренінг на тему: "Підвищення рівня кваліфікації посадових осіб відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми"

17.12.2018 р.  Довідка - Круглий стіл на тему: "Формування ефективної державної політики з протидії торгівлі людьми в об’єднаних територіальних громадах Івано-Франківської області"

03.12.2018 р.  Сертифікат - Міжнародна науково-практична конференція координаторів по стратегії розвитку УГКЦ "Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом"

28.08.2015 р.  Сертифікат - Міжнародна науково-практична конференція (Патріарший Собор УГКЦ, VI сесія) "Жива парафія - місце зустрічі з живим Христом"

18.05.2023 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, IV Міжнародна наукова конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (18 травня 2023 р.), обсяг 0,3 кредити ЄКТС / 8 годин, сертифікат № 877 від 18.05.2023 р.

21.04.2023 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Освітня організація «Навчай для України», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Студія онлайн-освіти «Educational Era», Курс підвищення кваліфікації вчителів та викладачів фахової освіти «Сміливі навчати», обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат № 533d19df-dc4c-4b95-afca-f164c7bcffba від 21.04.2023 р.

03.03.2023 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Первинний осередок ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, гостоьова лекція «Педагогіка – це моє життя! (педагогіка Добра Івана Зязюна у вимірах сучасності)», проведена у межах серії просвітницьких вебінарів «Цвіт української педагогіки: сучасне і минуле» (03 березня 2023 р.), обсяг 0,1 кредити ЄКТС / 2 години, сертифікат № 0303202445 від 03.03.2023 р.

15.02.2023 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, щорічний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», присвяченого Міжнародному дню рідної мови 21 лютого (15 лютого 2023 р.), обсяг 0,1 кредити ЄКТС / 4 години, сертифікат № 15022023/162 від 15.02.2023 р.

23.11.2022 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІХ школа методичного досвіду)» (22-23 листопада 2022 р.), обсяг 0,4 кредити ЄКТС / 12 годин, сертифікат № 0113/22 від 23.11. 2022 р.

13.05.2022 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов'янської філології, Кафедра української мови і літератури, Науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідників», V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (м. Суми, 12-13 травня 2022 р.), обсяг 0,4 кредити ЄКТС / 12 годин, сертифікат серія ФІСФ № 1205/764 від 13.05.2022 р.

24.03.2021 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Житомирський державний університет імені Івана Франка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 24 березня 2021 р.), обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат б/н від 24.03.2021 р.

27.10.2019 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Студія онлайн-освіти «Educational Era», Американська Рада з міжнародної освіти в Україні, Онлайн-курс «Академічна доброчесність», обсяг 0,1 кредити ЄКТС / 4 години, сертифікат б/н від 27.10.2019 р.

12.07.2019 р.  Довідка - Науково-педагогічне стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, тема «Модернізація педагогічної освіти в Україні: запозичення досвіду ЄС» (Львів, 01–12 липня 2019 р.) за фахом «Педагогічні науки», обсягом 5 кредитів ЄКТС / 150 годин, довідка.

11.06.2019 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Кафедра педагогіки початкової освіти, Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат», Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка, Мукачівський державний університет, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ м. Берегово, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ЗВО «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов’янськ, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Східноєвропейський національний університет імені Леся Українки, Івано-Франківський коледж, Чернівецький педагогічний коледж, Круглий стіл «Профорієнтаційна робота як науково-практична система підготовки особистості до свідомого вибору професії» (11 червня 2019 р.), обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат б/н від 11.06.2019 р.

31.05.2019 р.  Сертифікат - Науково-педагогічне стажування: Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union «Modernization Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments», Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Program of the «Training for the academic staff of the PNU: Implementation of best European practices in educational process» (29–31 May 2019), Project No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, обсяг 1 кредит ЄКТС / 30 годин, сертифікат від 31.05.2019 р.

15.05.2019 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Київський університет імені Бориса Грінченка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (15 травня 2019 р.), обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат б/н від 15.05.2019 р.

17.04.2019 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки та психології, Кафедра педагогіки, Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (м. Суми, 16-17 квітня 2019 р.), обсяг 0,4 кредити ЄКТС / 12 годин, сертифікат серія ІПП № 151 від 17.04.2019 р.

20.01.2019 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): ГО «Смарт-освіта», Студія онлайн-освіти «Educational Era», Представництво «Фонду Фрідріха Наумана за Свободу» в Україні, Онлайн-курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» (20 січня 2019 р.), обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат б/н від 20.01.2019 р.

06.12.2018 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Українська асоціація освіти дорослих, Сучавський університет «Стефан Чел Маре», Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», XVI Міжнародні педагогічно-мистецькі читанні пам’яті професора О. П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції» (6 грудня 2018 р.), обсяг 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат б/н від 06.12.2018 р.

30.09.2018 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): ГО «Смарт-освіта», Студія онлайн-освіти «Educational Era», Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Онлайн-курс «Участь батьків у організації інклюзивного навчання» (30 вересня 2018 р.), обсяг 0,1 кредити ЄКТС / 3 години, сертифікат від 30.09.2018 р.

24.09.2018 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): ГО «Смарт-освіта», Студія онлайн-освіти «Educational Era», Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (вересень 2018 р.), обсяг 1 кредит ЄКТС / 30 годин, сертифікат від 24.09.2018 р.

15.07.2018 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Міністерство освіти і науки України, Студія онлайн-освіти «Educational Era», громадська спілка «Освіторія», курс «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (червень – липень 2018 р.), обсяг 2 кредити ЄКТС / 60 годин, сертифікат б/н від 15.07.2018 р.


21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

26.03.2021 р.  Сертифікат - Науково-педагогічне стажування на тему: "Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук"

 

09.05.2020 р.  Сертифікат - Наукове стажування, онлайн тренінг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна) (травень 2020 р.) на тему «Експерт з акредитації освітніх програм», обсягом 0,2 кредити ЄКТС / 6 годин, сертифікат від 09.05.2020 р.

01.10.2018 р.  Сертифікат - Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі богослов`я, загальноправових та суспільствознавчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького Університету Короля Данила загальним обсягом 108 годин, в тому числі: семінар-тренінг "Дія як складова взаємодії викладача і студента у навчально-виховному процесі: психолого-педагогічний аспект" (8 год.), круглий стіл "Партикулярне право УГКЦ: джерела, історія, кодифікація" (8 год.), семінар-нарада "Особливості викладання біблійного богослов`я" (8 год.), блок професійної підготовки підвищення кваліфікації (84 год.); сертифікат 19ІФ 0028 від 01.10.2018 р.


21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

17.06.2022 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Міжнародний інститут освіти, культури та зв`язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», панельна наукова дискусія «Українська вимущені мігранти в Європй: допомога діаспори» (17 червня 2022 року), обсяг 0,1 кредити ЄКТС / 2 години, сертифікат сертифікат б/н від 17.06.2022 р.

21.05.2021 р.  Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський національний медичний університет, Громадська організація «Асоціація лікарів Карпатського регіону», Світова федерація українських лікарських товариств, КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради», Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, V Міжнародний медичний науково-практичний Конгрес «Медицина України – європейський вибір» (19-20-21 травня 2021 р.), Програма конференції, тема доповіді «Особливості психологічної реабілітації після COVID-19», обсяг 0,6 кредити ЄКТС / 18 годин, сертифікат – програма конференції.

03.04.2020 р.  Сертифікат - Курс "Діалог та медіація: Шлях до порозуміння"

24.10.2019 р.  Сертифікат - Міжнародна науково-практична конференція "Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами"

04.01.2019 р.  Сертифікат - Науково-педагогічне стажування: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», кафедра теоретичної та практичної психології – Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні методи та технології в освітньому процесі. Інтеграція науки і практики» (22 жовтня – 30 листопада 2018 року). обсягом 5 кредитів ЄКТС / 150 годин. Довідка № 858 від 04.01.2019 р.


21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

12.04.2023 р.  Certificate - Series of education webinars on scientometrics for professional development "International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science", duration 1 ECTS (30 hours)

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

26.12.2021 р.  Сертифікат - Науково-педагогічне стажування на тему: "Сучасна методика викладання політичних, історичних, філософських і соціаологічних наук у вищій школі України та країн Балтії" у галузі знань "Історія та археологія" обсягом 6 кредитів (180 годин)

12.06.2020 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті"

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"
Липень 2006 р. – Базельський університет (Швейцарія) – 10.2005 – 07.2006 р.

Січень 2014 р. – Творча відпустка Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 09.2013-01.2014 р.

Листопад 2016 р. – Berufsfelder Deutsch, Deutsch in Schule und Hochschule in der Ukraine heute – DAAD, Goethe-Institut.


02.10.2023 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): Вища школа теологічно-гуманітарна ім. Міхала Беліни-Чеховського, Інститут суспільних наук (м. Подкова Лесна, Польша) – Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: "Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM" (28.09.2020-02.10.2020), обсягом 1,5 кредити ЄКТС (45 годин), сертифікат від 02.10.2023 р.

02.12.2022 р.  Сертифікат - сертифікатна програма "Американська політика і система урядування" обсягом 2 кредити ЄКТС

02.10.2020 р.  Свідоцтво про міжнародне підвищення кваліфікації. Курс на тему: "Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM", обсягом 1,5 кредити ЄКТС (30 годин)
22.01.2018 р. - 22.02.2018 р. – Науково-педагогічне стажування в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

20.09.2021 р. – Міжнародне наукове стажування (комплексне підвищення кваліфікації) доцента, кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Рохмана Богдана Михайловича на тему: «Cross-cultural Communication as Factor of Integrity and Tolerance in Various Ethnolinguistic, Religious, and Gender Groups» обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), яке відбулося у м. Краків (Польща) (24 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року) (SZFL-000039). (наказ № 565 від 20.09.2021 р.).


21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

09.12.2022 р.  Довідка про стажування на кафедрі загального та германського мовознавства факультету філології "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (09.12.2022 р., 180 год. (6 кредитів ЄГТКС)). Тема стажування: "Методика викладання латинської мови у закладах вищої освіти".

 

30.09.2021 р.  Свідоцтво - Науково-педагогічне стажування, Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ – Наукове стажування на тему «Використання онлайн-ресурсів на заняттях з іноземної мови», обсягом 2,5 кредита ЄКТС / 75 годин, свідоцтво ONR № 847 - 26 від 30.09.2021 р.

06.05.2021 р.  Сертифікат - Наукове стажування (онлайн-курс): Платформа масових відкритих онлайн курсів Prometheus – Онлайн-курси на тему «Медіаграмотність для освітян» (травень 2021), обсягом 2 кредита ЄКТС / 60 годин, сертифікат від 06.05.2021 р.

07.03.2021 р.  Свідоцтво - Науково-педагогічне стажування: Українсько-канадський бізнес-центр МБЕРІФ, – Курс навчання розмовної англійської мови, обсягом 2,5 кредита ЄКТС / 76 годин, свідоцтво АМ № 15935 від 07.03.2021 р.


01.10.2018 р.  Довідка - Наукове стажування: на кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018 р., тема «Інноваційні методи викладання релігієзнавчих дисциплін у вищих навчальних закладах», довідка № 4/02 від 01.10.2018 р.


21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

30.12.2022 р.  Certificate – VII International scientific internship program within the framework of the International Educational Project “East-West”

20.01.2022 р. – Certificate – ІІІ International program of professional development of heads of educational and scientific institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff

 

30.12.2022 р. – Сертифікат - Науково-педагогічне стажування: за програмою Міжнародного Історичного Біографічного Інституту (Дубаї – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим) на тему «Нобелівські Лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості» (04.11.-30.12.2022 р.) в межах Міжнародного освітнього проекту «Схід-Захід», обсягом 180 год. / 6 кредитів ECTS, сертифікат № 9053 від 30 грудня 2022 року.

20.01.2022 р.  Сертифікат - Наукове стажування (підвищення кваліфікації): за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки та науково-педагогічних працівників на базі Міжнародного Історичного Біографічного Інституту (Дубаї – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим) на тему «Нобелівський Курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності» (03.12.2021–20.01.2022 р.) із присвоєнням кваліфікації «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки» та «Міжнародний викладач», обсягом 180 год. / 6 кредитів ECTS, сертифікат № 5544 від 20.01.2022 р.

01.10.2018 р.  Довідка - Стажування на кафедрі філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018 р., тема «Методика викладання богословських дисциплін», довідка № 4/02 від 01.10. 2018 р.


12.11.2020 р.  Certificate - The First International Scientific-Practical Conference "Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: Philosophical, Religious, Legal View"

 

16.08.2020 р. – Сертифікат - Наукове стажування: ГО «Майстерня Академічного Релігієзнавства» Літня релігієзнавча школа-онлайн на тему «Релігія і розваги» (10-16 серпня 2020 р.), обсягом 0,65 кредити ЄКТС / 20 годин.

10.07.2020 р. – Сертифікат - Наукове стажування: цикл вебінарів Clarivete Analytics company Web of Science Group (сертифікати учасника) на теми: «Публікації в міжнародних виданнях» (8 червня 2020 р.); «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection» (10 червня 2020 р.); «Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, використання» (9 червня 2020 р.); «Аналітичний інструмент In Cites для установ і науковця» (10 липня 2020 р.), обсягом 0,8 кредити ЄКТС / 24 години.

7.06.2020 р. – Сертифікат - Наукове стажування (участь у конференції): Конгрес Міжнародних Східноєвропейських досліджень на тему «Історія Православних Церков» (6-7 червня 2020 р.), обсягом 0,4 кредити ЄКТС / 12 годин.


31.05.2023 р. - Certificate - Course of International Advanced Training (Webinar) on the topic: "Integration of Ukrainian Theological Education into the European context: analysis of the experience of European Union Universities"

21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

12.11.2020 р.  Certificate - The First International Scientific-Practical Conference "Modern Tendencies of Dialogue in Multidenominational Society: Philosophical, Religious, Legal View"

20.01.2020 р.  Certificato - Pontificio Istituto Orientale

18.05.2019 р.  Certyfikat - Międzynarodowa Konferencja "Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich. Przeszłość - Terażniejszosć - Przyszłość..."

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"

14.12.2018 р.  Сертифікат - Наукова конференція з міжнародною участю "Доктор Остап Селянський - відродження пам’яті через роки"

30.04.2018 р.  Довідка - Стажування на кафедрі богослов’я філософсько-богословського факультету Українського Католицького Університету

17.09.2017 р.  Сертифікат - Міжнародна наукова конференція "Чин Святого Василія Великого: Історія, сьогодення, перспективи"

20.10.2015 р.  Сертифікат - Круглий стіл "Сприяння діалогу та толерантності: формування навичок у позитивній міжособистісній та соціальній взаємодії


03.11.2022 р. – Сертифікат - Наукове стажування (участь у симпозіумі): Хорватська єпископська конференція, м. Загреб (Хорватія) – Міжнародний симпозіум на тему «Laudato Si’! How to change your lifestyle?» (.09.2020 р.), доповідь на тему «Integral Ecology of Pope Francis – Key to Preserving Our Common Home», сертифікати № Prot . 38 -1/2022 та № Prot . 38 - 2/2022 від 03.11.2022 р.

07.09.2022 р.  Сертифікат - Співорганізатор, доповідач та активний слухач семінару-тренінгу "Енергетичне виживання 2022-2023"


21.04.2023 р. Сертифікат - Науково-практична конференція "Релігійні духовно-моральні цінності, як основа формування української нації в контексті сучасних викликів війни"

25.01.2023 р. – Сертифікат - Науково-практична конференція "Соціальне служіння студентської молоді в сучасних обставинах війни"

30.11.2020 р. Науково-педагогічне стажування: на кафедрі хорового та оперно-симфонічного диригування Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка з 21 вересня по 30 листопада 2020 р. на тему «Особливості оволодіння сучасними методами навчання у процесі викладання диригентсько-хорових дисциплін», обсягом 180 годин / 6 кредитів ЄКТС, довідка.

11.02.2019 р.  Сертифікат - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях"

 

04.03.2015 р. – Звіт - Стажування, кафедра хорового та оперно-симфонічного диригування, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка, 02.02.-04.03.2015 звіт № 3 від 04.03. 2015 р.