Наукова робота

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України "Про наукову і науково-технічні діяльність" від 25.12.2015 р., ст. 1).

 

 

 

 Науковий відділ.

 Науково-дослідні інститути:

► Інститут канонічного права;
► Інститут історії Церкви;
► Інститут родини і капеланства.

 Наукивй вісник ІФА "Добрий Пастир". Богослов’я. Філософія. Історія".

 Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених.